Použití stránek

Řešení sporů

V případě řešení sporů z kupní smlouvy nebo smlouvy o poskytování služeb mezi námi a spotřebitelem, které se nedaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát-oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2 , email: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz

Ochrana osobních údajů

Provozovatel webových stránek prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné a nebudou zveřejněny či poskytnuty třetí osobě apod. Provozovatel webových stránek postupuje tak, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů. Osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně návštěvníkem stránek jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a platnou Evropskou legislativou, zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů, v platném a účinném znění.

Provozovatel webových stránek může dále při poskytnutí souhlasu zpracovávat tzv. "cookies" tak, aby usnadnila poskytování služeb informační společnosti, v souladu s ustanovením Směrnice 95/46/ES o účelu "cookies" či podobných nástrojů a je zajištěno, aby uživatelům byly známy informace, které se ukládají do koncového zařízení, jež používají, provozovatel webových stránek pro tento účel stanoví samostatné podmínky pro použití cookies. Uživatelé mají možnost odmítnout, aby "cookies" nebo podobné nástroje byly ukládány do jejich koncových zařízení, např. tím, že spustí ve svém prohlížeči funkcionalitu anonymního prohlížení.

Správce osobních údajů

Jsme společnost Ineko-Optik s.r.o. a sesterská společnost Optika-Ineko s.r.o.

Jaké osobní údaje zpracováváme

Zpracováváme osobní údaje, které nám sami poskytnete prostřednictvím kontaktního formuláře a Vaši IP adresu.

Jak dlouho osobní údaje uchováváme

Osobní údaje uchováváme pouze do doby vyřízení žádosti podané prostřednictvím formuláře na našich webových stránkách.

Omezení odpovědnosti

Tyto internetové stránky slouží pouze k informačním účelům. Ačkoliv se provozovatel webových stránek bude vždy snažit o to, aby informace (o službách, nabídkách, promo akcích, kampaních, společnosti atp.) dostupné nebo zpřístupněné na těchto webových stránkách, prostřednictvím elektronické pošty (e-mail) nebo jiným obdobným způsobem byly co možná nejpřesnější a aktuální, nepřijímá jakoukoli odpovědnost za údaje, které jsou na nich prezentovány. Tyto informace jsou obecné povahy a mohou být kdykoli ze strany provozovatele webových stránek jednostranně měněny. Zveřejnění jakýchkoli údajů na těchto webových stránkách nemá povahu právního úkonu směřujícího ke vzniku právního vztahu.

^ nahoruINEKO-OPTIK s.r.o.
17. listopadu 278
Zelené Předměstí
530 02 Pardubice
Česká republika

Logo společnosti Inekooptik s.r.o.
Emailový kontakt na společnost Inekooptik s.r.o.

 Email: info(at)inekooptik.cz
           eshop(at)inekooptik.cz

Telefonní kontakt na společnost Inekooptik s.r.o.

 Tel.: +420 466 634 299
        +420 466 633 809
        +420 466 632 054
 Fax: +420 466 304 353