Historie

Založení

Firma Ineko-optik byla založena v roce 1992 jako jedna z prvních soukromých optických společností na našem trhu v novodobé historii. I přesto, že firma vznikla bez přispění zahraničního kapitálu, zásluhou zkušeností a píle zakladatele se od prvopočátku dynamicky rozvíjí.

Již v prvních letech činnosti se majitelé snažili zavádět do oboru oční optiky veškeré dostupné novinky a inovace, které se k nám ze zahraničí dostávaly.

Setkání odborníků z oboru oční optiky

Své renomé firma mimo jiné získávala i jinou činností, např. každoročním organizováním výstav a setkání odborníků, optiků a očních lékařů, známých osobností z politického i kulturního života, často i se zahraniční účastí, ve Špindlerově Mlýně. Několik prvních porevolučních let to byla prakticky jediná odborná výstava v republice, která se těšila velkému zájmu.

Proč právě naše oční optika?

V současné době firma Ineko-optik provozuje nejen několik prodejen s oční optikou, ale provozuje i soukromé zdravotnické zařízení, kde za pomocí moderního vybavení oční lékaři a optometristé vyšetřují a měří zrak, a kde je samozřejmě v návaznosti na to možno okamžitě zhotovit patřičné brýle, či aplikovat kontaktní čočky. V řadách zaměstnanců v naší firmě pracují odborníci s dlouholetými zkušenostmi, kteří svým působením zajišťují profesionalitu námi poskytovaných služeb.

^ nahoruINEKO-OPTIK s.r.o.
17. listopadu 278
Zelené Předměstí
530 02 Pardubice
Česká republika

Logo společnosti Inekooptik s.r.o.
Emailový kontakt na společnost Inekooptik s.r.o.

 Email: info(at)inekooptik.cz
           eshop(at)inekooptik.cz

Telefonní kontakt na společnost Inekooptik s.r.o.

 Tel.: +420 466 634 299
        +420 466 633 809
        +420 466 632 054
 Fax: +420 466 304 353